سعدی مصطفی زاده با بیان اینکه جسد در حوالی روستای شیخان از توابع بخش نوسود کشف جسد یک جوان در رودخانه سیروانپیدا شده است، گفت: شواهد موجود نشان میدهد این جسد مربوط به جوان ۱۸ ساله کیارش غلامی است که پنجم فروردین ماه جاری در رودخانه سیروان وحوالی روستای شیخان ناپدید شده بود.

وی افزود: جسد این جوان برای شناسایی به پزشکی قانونی شهرستان پاوه منتقل شده است.