این اجلاس به مدت دو روز در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می شود .