سرهنگ رضا گودرزی ، افزود:با توجه به بارش برف و افزایش سفر در این محور، رانندگان با سرعت مطمئنه و توجه به فاصله طولی با خودروی جلویی رانندگی کنند. 

وی اضافه کرد: اکنون تمام محورهای ارتباطی استان البرز به غیر ازمحور شمشک - دیزین باز است و تردد درآن ها جریان دارد. 

وی گفت : در محورهای اصلی استان از جمله جاده کرج - چالوس، ماموران پلیس راه ، برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ترافیک مستقر شده اند. 

استان البرز دارای یکهزارو ۴۵۰ کیلومتر آزاد راه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان می باشد.