ساعت ۱۸:۴۹ چهارشنبه ۱۵ فروردین، زمین لرزه ای با قدرت ۳.۷ ریشتر، بخت در استان هرمزگان را لرزاند .

عمق این زمین لرزه ۷ کیلومتری زمین اعلام شده است .

بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک موقعیت این زمین لرزه ۱۳ کیلومتری تخت، ۱۸ کیلومتری قلعه قاضی و ۳۹ کیلومتری سرگز در هرمزگان بوده است .

تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است .