دونالد ترامپ در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت قوانین مرزی ما خیلی ضعیف است درحالی که قوانین مرزی مکزیک و کانادا بسیار جدی است. کنگره باید این قوانین دوره اوباما و موارد دیگر را تغییر دهد. دموکرات ها در مسیر حرکت ما ایستاده اند. آنها می خواهند مردم بدون کنترل به کشورمان سراریز شوند. ما دست به اقدام جدی می زنیم.

وی در پیام دیگری گفته است ما با چین جنگ تجاری نداریم ، این جنگ خیلی سال پیش توسط افراد نادان و ناشایست و کسانی که نماینده آمریکا بودند با شکست مواجه شد. اکنون ما کسری تجاری پانصد میلیارد دلاری در سال داریم و با سرقت اموال معنوی به ارزش سیصد میلیارد دلار مواجه ایم. ما نمی توانیم با ادامه این روند موافقت کنیم.