باران کوثری با انتشار عکسی از جهانگیر کوثری و رخشان بنی اعتماد در اینستاگرام نوشت: «مامان و بابا

قبل از تولد من، همه زندگی من، افتخار من، غرور من، خوشبختی من این دوتا هستن. این دوتا موجود نازنین، آدم حسابی، شریف ...

۱۴ فروردین تولد مامانه، تولدت مبارک من و تندیس باشه بهترین مامان دنیا.»