سید فرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قرار است آقایان سیف و کرباسیان ساعت ۱۵ روز دوشنبه با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی گزارشی را در مورد وضعیت بازار ارز به نمایندگان ارائه کنند.

به گفته وی، در این نشست راهکارهای کنترل بازار ارز مورد بررسی قرار می‌گیرد.