دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت پرونده «سپنتا نیکنام» گفت: «درباره پرونده آقای نیکنام در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت‌هایی صورت گرفته و مقرر شده است درباره نتیجه نهایی درجلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری صورت پذیرد.» صدر در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا این موضوع تا به امروز در جلسات مجمع تشخیص مطرح نشده است، گفت: «عدم مطرح شدن این موضوع دلیل ویژه‌ای ندارد.»

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره اینکه مدت قانونی عدم حضور یک عضو در جلسات شورا شش ماه است و مدت قانونی عدم حضور «سپنتا نیکنام» در جلسات شورا در تاریخ ۱۶ فروردین به پایان می‌رسد و همچنین نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال جدید ۱۸ فروردین برگزار می‌شود، سرنوشت این عضو زرتشتی چه خواهد بود، گفت: « شورای شهر یزد تمهیداتی را در این‌باره در نظر گرفته است. مقرر شده است تا زمان تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت ایشان، شورای شهر یزد وضعیت فعلی را تمدید کند تا مشکلی در عضویت ایشان پیش نیاید. این موضوع تاکنون دوبار در کمیسیون سیاسی مطرح شده است اما تصمیم نهایی بر عهده شورای مجمع است.»

 

 صدر درباره نظر کمیسیون سیاسی درباره وضعیت «سپنتا» گفت: «اعضای کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق ادامه حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد هستند.»