راشاتودی گزارش داد، کارلس پوجدمون، رهبر محبوس و برکنار شده کاتالونیا با تاکید بر کمپین برای استقلال این منطقه خودمختار از دولت اسپانیا گفت که این کمپین برمبنای دموکراسی و بدون خشونت است.

وی در مصاحبه خود با دو تن از اعضای پارلمان آلمان گفت:‌ ما مجرم نیستیم. ما دو بار در انتخابات پیروز شدیم.

اخیرا، پوجدمون براساس حکم بازداشت سراسری در اروپا که توسط مقام‌های دولت اسپانیا صادر شده بود، در آلمان بازداشت شد.

دولت مادرید این رهبر سابق ۵۵ ساله را به سازمان‌دهی شورش با هدف برگزاری رفراندوم استقلال متهم کرده است اما پوجدمون اعلام کرد: جرم و بزه برای شورش و اغتشاش به خشونت نیاز دارد و در این روند هیچ خشونتی رخ نداد.

رهبر سابق کاتالونیا با ۳۰ سال حبس به خاطر برگزاری رفراندوم استقلال اکتبر ۲۰۱۷ روبروست که از سوی دولت مادرید رفراندومی "غیرقانونی" اعلام شده است.

مقام‌های دولت برلین هنوز در حال بررسی درخواست اسپانیا برای استراداد وی هستند.