حجت الاسلام سیدحسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود در مطلبی با عنوان عکسی از روزهای خوش دبیرستان نوشت:

اخیرا یکی از دوستان دوران دبیرستان این عکس را برایم فرستاد. در میان هزاران خاطره خوش آن روزها، یاد تلخی چنین شبی که باید فردایش به مدرسه می رفتیم و بعد از دو هفته به کتاب و دفتر برمی گشتیم باز هم شیرین است.