افشین حبیب زاده در گفتگویی٬ در خصوص بلاتکلیفی احداث ساختمان جایگزین پلاسکو گفت: این موضوع به بنیاد مربوط می‌شود اما تخریب بخش شمالی ساختمان پلاسکو امکان پذیر نیست زیرا هم میراث اجازه چنین تخریبی را نداده است و هم کسبه این بخش توانستند مجوزهای لازم برای ایمنی بخش شمال ایران کسب کنند.

وی ادامه داد: موانع توقف ساختمان جدید پلاسکو باید توسط مالک رفع شود و در حال حاضر هیچ گونه فعالیت ساختمانی دراین محل انجام نمی‌شود زیرا مالک پروانه‌ای از شهرداری نگرفته و به و در صورت درخواست پروانه و کسب آن می توانند اقدام به آغاز فعالیت های ساختمانی کند.