در گزارش مقدماتی زمین‌لرزه در استان تهران آمده است؛

 

 بزرگی: ۴.۲

 محل وقوع: استان تهران - حوالی کیلان

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۲۲:۵۶:۲۱

طول جغرافیایی: ۵۲.۴۱

عرض جغرافیایی: ۳۵.۵۷

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۲۲ کیلومتری کیلان (تهران)

۲۳ کیلومتری اب سرد (تهران)

۲۸ کیلومتری ارجمند (تهران)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

۸۸ کیلومتری سمنان

۹۲ کیلومتری تهران