به گزارش رویترز، انگلیس قرار است ۲۹ مارس ۲۰۱۹ پیوند ۴۶ ساله خود با اتحادیه اروپا را بشکند. جامعه ششمین اقتصاد بزرگ دنیا اکنون شاهد دودستگی بین جوانان خواهان ماندن در اتحادیه و سالمندان خواهان ترک اتحادیه اروپا است.

ترزا می در سخنرانی خود در لندن گفت: به شما تضمین می دهم که آینده مان روشن است و آزادانه با دوستان اروپایی و سایر شرکایمان تجارت خواهیم کرد.

کابینه خانم می، اکنون تنها ۱۲ ماه برای حصول نتایج موفق سیاسی و اقتصادی زمان دارد. یکی از مهم ترین مسائل مورد اختلاف بین لندن و بروکسل، تمایل انگلیس به باقی ماندن در بازار واحد اروپایی است.