جانسون، ضمن اینکه این اقدام را «واکنش شگفت آور بین المللی متحدان انگلیس» نامید، اعلام کرد این موضوع نشان می دهد که «روسیه نمی تواند با مصونیت قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد.»