علی اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز گذشته در بازدید از مجموعه کاخ های تاریخی تهران خواستار افزایش ساعت فعالیت این مجموعه ها شد.

بر این اساس از امروز مجموعه تاریخی نیاوران و کاخ موزه گلستان تا ساعت ۲۱ پذیرای گردشگران هستند. گفتنی است که فروش بلیت در این موزه ها تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.

همچنین موزه ملی ایران نیز ساعت فعالیت خود را افزایش داده و تا ساعت ۲۰ فروش بلیت در آن ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که پیش از این موزه های تهران تا ساعت ۱۹ فعال بودند.