سروش صحت تصویری قدیمی از برنامه «جنگ ۷۷»‌ در اینستاگرام گذاشت. در این تصویری بازیگرانی از جمله لاله صبوری و عارف لرستانی حضور دارند. 

صحت در توضیح عکس نوشت: «بیست سال از جنگ هفتاد و هفت گذشت. بیست سال

ایستاده از راست: حمید برزگر (نویسنده) ، عارف لرستانی(که هنوز هم نمی توانم قبل از اسمش کلمه مرحوم را بنویسم)، استاد بیژن محتشم( گریمور)، لاله صبوری

نشسته از راست: سروش صحت، علی ابوالحسنی ، محمد رضا عرفانی(نویسنده)»