محسن هاشمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تردد در مسیر دو طرفه شمالی جنوبی محدوده دزبن تا تونل کندوان نیمه سنگین و گاهی سنگین ودر بقیه نقاط پرحجم است افزود: در محور هراز نیز تردد مسیر دو طرفه شمالی جنوبی در اکثر مقاطع به صورت پر حجم و نیمه سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور سوادکوه و کیاسر تردد به صورت عادی و روان و در محور کناره در مبادی ورودی و خروجی شهرهای ساحلی به صورت پر حجم در جریان است.