دکتر محمد نهاوندیان در دیدار با جوانان و اعضای مستقر در پست ایمنی و سلامت مسافران نوروزی شهرستان کبودرآهنگ از خدمات و تلاش های اعضای جمعیت هلال احمر تقدیر کرد.

وی در یادداشتی در میثاق نامه کمپین نه به تصادفات نوشت: «با عزم و امید به داشتن جامعه ایمن و پیشرو»

معاون اقتصادی رئیس جمهوری، در ادامه حضور در این پست با امضای میثاق نامه، به کمپین «نه به تصادفات جاده ای» پیوست.