فروش بلیت تا ساعت ۲۰ انجام می شود و موزه‌ها تا ساعت ۲۱ پذیرای بازدید کنندگان است.

دیروز مدیر مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران اعلام کرده بود که با ورود ۸ هزار و ۱۴۲ گردشگر به مجموعه نیاوران تاپایان روز سوم فروردین سال نو و ثبت ۲۸ هزار و ۳۱۸ نفر- بازدید از موزه های آن، رکورد بازدیدهای نوروزی این مجموعه طی ۴ روز نخست سال شکست.

به عبارت دیگر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد بازدید کننده بوده است.

ساعت کار این مجموعه در ایام نوروز از ساعت ۹ تا ۱۸ اعلام شده بود که بر این اساس تا ۱۳ فروردین به ساعت ۲۱ افزایش پیدا کرد. 

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران یکی از کاخ موزه‌های شمال شهر تهران واقع در میدان شهید باهنر(نیاوران) است که بنا‌های آن متعلق به دوران قاجار و پهلوی است.