رئیس کل دادگستری گلستان گفت : قاضی دادگستری شهرستان گنبد کاووس در رای ابتکاری مقصر حادثه ی تصادف را به جای رفتن به زندان به تبلیغ کالای ایرانی محکوم کرد .

هادی هاشمیان افزود : این فرد در تصادف رانندگی ،منجر به فوت یک نفر شده بود که از جنبه ی خصوصی جرم به پرداخت دیه و از جنبه ی عمومی جرم به زندان محکوم شد .

هاشمیان ادامه داد : قاضی از این فرد که سابقه ی کیفری نداشت ، خواست به جای زندان، با همکاری اتحادیه صنفی شهرستان گنبد کاووس استفاده از کالای ایرانی را تبلیغ کند.

گلستان از استان ها ی پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین زندان است سال گذشته قضات گلستانی بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ رای جایگزین زندان صادر کردند.