تازه ترین آمار فروش فیلم‌ها که ابتدای روز جمعه سوم فروردین را شامل می‌شود نشان می‌دهد ساخته منوچهر هادی کماکان پرفروش است. وضعیت فروش برای فیلم‌های کمدی در ایام نوروز خوب بوده تا مصادره نیز نخستین فیلم ۱ میلیاردی اکران نوروزی باشد.

فروش فیلم‌های تا به امروز به شرح زیر است:

آینه بغل/۱۰۷روز/ ۲۰میلیارد و ۴۰۰میلیون

بدون تاریخ بدون امضاء/۳۷روز/ ۴میلیارد و  ۲۶۰میلیون

مصادره/۹روز/ ۱میلیارد و ۶۵۰میلیون

ما خیلی باحالیم/۴۴ روز/ ۱ میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان

به وقت شام/۹روز/ ۷۶۰میلیون

لاتاری/۹روز/ ۷۰۰میلیون

اسرافیل/۳۷روز/ ۶۱۰میلیون

لونه زنبور/۹روز/۵۶۰میلیون

خرگیوش/۹روز/ ۲۶۰میلیون

فیلشاه/۹روز/ ۱۳۰میلیون

فراری/۹روز/ ۵۵میلیون