آمارهای تجمعی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تا پایان روز دوم فروردین (هشتمین روز سفرها)، جاده‌ها اصلی‌ترین انتخاب مسافران نوروزی بوده اند.

در طول این مدت، بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر از طریق جاده‌های کشور سفر کرده‌اند که بخشی از آن‌ها به وسیله حمل و نقل عمومی  جابجا شده‌اند و همچنان سهم خودروهای شخصی بیش از دیگر بخش‌هاست.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه، تا پایان روز هشتم بیش از ۱۶۰ هزار مسافر از طریق مرزهای زمینی وارد ایران شده اند و همچنین بیش از ۳۷۰ هزار نفر نیز از مرزهای داخلی کشور خارج شده اند.

پس از جاده، سفرهای هوایی بیشترین اقبال را داشته اند و طبق آخرین آمار در فرودگاه‌های ایران بیش از یک میلیون و ۲۲۰ هزار مسافر جابجا شده اند و در طول این مدت ۹۸۷۸ پرواز نیز در این فرودگاه‌ها انجام شده است.

آمار گردشگری دریایی نیز نشان می دهد که در نوروز امسال تا کنون بیش از ۸۸۵ هزار مسافر دریایی به وسیله حدود ۹۰۰۰ شناور فعال در آب‌های ایران جابجا شده اند و آمار گردشگران نیز در این حوزه به عدد ۵۳۴ هزار نفر رسیده است.

در حوزه ریلی نیز تاکنون حدود ۶۹۰ هزار مسافر جابجا شده اند که هنوز نسبت ظرفیت حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار صندلی در نظر گرفته شده فاصله‌ای قابل توجه دارد.