«سید محمدرضا رضوی» در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تند باد امشب در مازندران خاطرنشان کرد: کانون این تند باد از نوشهر بوده و در حال حاضر از دریا خارج شده است.

وی افزود: بیشترین مقدار این طوفان ۹۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: این باد شدید از ٧۰ تا ٩۰ کیلومتر بر ساعت در شهرهای استان مازندران در حال وزیدن است.

رضوی گفت: سرعت این تند باد به تناوب به ۳۰ و ۲۰ کیلومتر بر ساعت می رسد و به تدریج این سامانه از استان مازندران خارج می شود.

وی ادامه داد: پس از پایان تند باد بارش باران به صورت پراکنده در سطح استان خواهیم داشت.