اسپوتنیک ، «لوری بریستو» سفیر بریتانیا در مسکو اعلام کرد در نشست امروز-چهارشنبه- رسیدگی به پرونده مسمومیت جاسوس روس شرکت نمی‌کند.

نشست رسیدگی به پرونده مسمومیت «سرگئی اسکریپال» و دخترش به دعوت وزارت امور خارجه روسیه امروز برگزار می‌شود.

وزارت امور خارجه روسیه از تمامی سفرای خارجی حاضر در این کشور برای شرکت در نشست بررسی پرونده مسمومیت جاسوس روس دعوت کرده است.

اسکریپال، سرهنگ سابق ارتش روسیه و دخترش با استفاده از عامل اعصاب مسموم شده و حال آنها وخیم است.