محمد بارکیندو اعلام کرد: سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، آماده است تا ورود کشور آذربایجان به عنوان عضو جدید اوپک را بررسی کند.

وی اضافه کرد: «همه گزینه‌ها در حال بررسی است.»

بارکیندو در دیدار با مقامات آذربایجان در این کشور گفت: آینده این کشور در ورود به اوپک بسیار مهم است.

بر اساس این گزارش دبیرکل اوپک مذاکراتی را با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان داشت و به صورت جزئی‌تر درباره آینده توافق کاهش تولید کشورهای عضو اوپک و غیراوپک هم بحث و بررسی شد.

آذربایجان در بین کشورهای غیرعضو اوپک است که در سال 2016 به «توافق کاهش تولید نفت»‌ ملحق شد. در حال حاضر اوپک 14 عضو دارد که اخیراً کشورهای گابون و گینه استوایی به آن ملحق شده‌اند.