جرارد آرو گفت: نمی‌توان یک توافق را بر خلاف میل سایر طرف‌های آن (ایران، چین و روسیه) اصلاح کرد.

آرو افزود: آماده همکاری در خصوص فعالیت‌های منطقه‌ای با ایران هستیم، اما این توافق را همانگونه که هست باید رعایت کنیم.