دامنه عادی سازی روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی در حال گسترش است.

وبگاه «مرآة الجزیره» گزارش داد که مقامات عربستان سعودی با گسترش دامنه عادی سازی روابط خود با اسرائیل، به وضعیتی که ممکن است این مسئله برای منطقه رقم بزند هیچ اهمیتی نمیدهند.

به گزارش این وبگاه، عربستان سعودی برای تأمین امنیت فرودگاههای خود دست به دامن رژیم صهیونیستی شده است.

 گفته می‌شود که دیوان پادشاهی عربستان با صدور یک دستور فوری، از مسئولان این کشور خواسته است که امنیت فرودگاههای خود را به شرکتهای خارجی بسپارد.

منابع آگاه اعلام کردند که قرار است شرکت «G۴S» وابسته به رژیم صهیونیستی مسئولیت حمایت از فرودگاههای عربستان و تأمین امنیت آن را بر عهده گیرد.

بنا بر این گزارش، یک پیام محرمانه فوری نیز از سوی مسئولان عربستان فرستاده شده است که بر اخراج پلیس نظامی وابسته به نیروی هوایی این کشور از فرودگاههای آن تأکید دارد.

این تصمیم که یک اقدام بی سابقه است، همزمان با رخدادهایی صورت میگیرد که در داخل کاخ پادشاهی عربستان در حال رخ دادن است؛ به گونه ای که اختلاف «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان با امیران خانواده‌های حاکم شدت یافته است.

ناظران اعلام کردند، سپردن مسئله تأمین امنیت و حمایت از فرودگاههای عربستان به شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای اسرائیلی بیانگر ترسی است که بن سلمان از مخالفانش دارد؛ به گونه ای که وی دیگر در عربستان به کسی اعتماد ندارد.

تحلیلگران هم تأکید کردند که این اقدام بی سابقه حاکی از بی اعتمادی بن سلمان به نهادهای نظامی و امنیتی عربستان است؛ چرا که پس از موج اعتراضاتی که در پی بازداشت مسئولان بلندپایه عربستان در این کشور به راه افتاد، در حال حاضر شک دارد که نیروهای نظامی به وی متعهد هستند یا خیر.

به گفته تحلیلگران، احتمال دارد هر کسی در عربستان بازداشت شود و این مسئله نشانگر شورش احتمالی است که ممکن است در داخل نهادهای نظامی رخ دهد و بن سلمان نتیجه این اقدام خود را ببیند.

به گفته مرآة الجزیره، گویا این ترس، سبب شده است که برای تأمین امنیت فرودگاههای خود دست به دامان شرکتهای خارجی شود تا در صورت وقوع هر گونه شورش در این کشور، بتواند از عربستان خارج شود.