این درگیری شنبه شب آغاز شد که در این میان هشت نفر نیز مجروح و روانه بیمارستان شدند. پیکرهای قربانیان تحویل سردخانه شده است.رئیس شورای تأمین دلگان گفت: هم‌اکنون شرایط در محل درگیری آرام و تحت کنترل نیروی‌های امنیتی و انتظامی است.

دلگان از توابع سیستان و بلوچستان در ۴۰۰ کیلومتری جنوب زاهدان است.