مصطفی شرکا بازیکن و مربی سابق تیم فوتبال استقلال ساعاتی پیش جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی که از بازیکنان و مربیان سابق تیم فوتبال استقلال بود بازیکنان زیادی را در تیم های پایه این باشگاه تربیت کرد و تعداد زیادی از آنها به ستاره های فوتبال ایران تبدیل شدند که از جمله آنها می توان به برادران بیانی و تعداد زیادی از ستاره های دهه شصت فوتبال ایران اشاره کرد.