ششمین جلسه اعتباری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار تهران و با حضور محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران،علیرضا قاسمی فرزاد مدیرکل امور اقتصادی استانداری،چالویی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران،یداله صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان و مدیران ونمایندگان تعدادی از بانک‌های استان و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارشی از  عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی که مشکلات آنها برای دریافت تسهیلات در کارگروه مصوب شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه شد.

براساس گزارش ارائه شده؛ از ٤٨٢ طرح مصوب شده واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بانک ها ؛ ٣٩٩ طرح  تاکنون به بانک ها ارجاع شده و از این تعداد  ٨٦ مورد پرداخت شده است ،٤١ مورد انصراف داده شده و ١٠٦ طرح تولیدی در انتظار دریافت تسهیلات با توجه به تعهدات بانک های استان تهران است.

استاندار تهران با اشاره به گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت از عملکرد بانک های استان تهران گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستادی قانونی، رسمی و تصمیم گیر در کشور است و متأسفانه عملکرد بانک های استان تهران در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان که نیروهای ارزشمندکشور هستند، غیرقابل قبول است.

وی افزود: مدیران بانک ها باید تصمیمات دولت را در اعطای تسهیلات به صنایع تولیدی اجرا کنند و نباید بگذاریم اقدامات کارشناسی در جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان که به دنبال اشتغالزایی در کشور هستند بی نتیجه بماند.

استاندار تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان انواع مشکلات اقتصادی را تحمل کرده اند تا پابرجا بمانندتصریح کرد: نباید بگذاریم تعطیلی واحدهای تولیدی منجر به افزایش بیکاری شود و بانک های استان تهران درسه روز باقیمانده فرصت دارند تا تسهیلات واحدهای تولیدی مصوب شده درستاد تسهیل و رفع موانع تولید را پرداخت کنند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، مقیمی تأکید کرد: بقای واحدهای تولیدی و اقتصادی است که مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع می کند.