دسترسی آزادانه به سلاح‌های گرم و سرد؛ مدارس کشور آمریکا را به یکی از رکورد دارترین کشور ها در زمینه نرخ بالای تیراندازی در مدارس سطح جهان تبدیل کرده است. 

از سال ۲۰۰۰ تا ۸ ماه نخست سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۵۰ دانش‌آموز در ایالات متحده آمریکا به علت تیراندازی با سلاح گرم یا در اثر آسیب‌دیدگی توسط سلاح سرد جان باخته‌اند.