حیدر العبادی در دیدار با مسئولان محلی در بغداد، گفت که عراق مرحله دشوار، چالش وجودی و اقتصادی خطرناک را پشت سر گذاشته است.

وی در این دیدار از مسئولان شهر بغداد خواست، همه امکانات و توانمندی ‌های داخلی را برای خدمت‌رسانی به مردم، به کار گیرند.

العبادی همچنین وعده تا مفسدان بزرگ اقتصادی را تحت تعقیب قرار داده و اموال را که تصاحب کرده اند را بازگرداند.