حجت الاسلام نصرلله پژمانفر ظهر پنجشنبه در نشست خبری با موضوع طرح اعاده اموال نامشروع اظهار کرد: خوشبختانه در زمان جنگ فضای آرمانی در کشور ما وجود داشت و زمانیکه دولت کارگزاران روی کار آمد نظام تشریفات راه اندازی شد.

وی افزود: کسی که امروز میلیارد ها پول مزایده را به دست آورده، خودش را ذخیره نظام معرفی می کند و وقتی به او اعتراض می شود  می گوید اندوخته خودم را به کشور دیگری بردم. باید براساس عدالت کف درآمدی داشته باشیم اما در کشور ما کسانی درآمدشان ماهی دویست هزار تومان و عده ای میلیونی است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد:طرح اعاده اموال نامشروع را پیاده کردیم و قصدمان این است که ابتدا از مسئولانی شروع کنیم که در مورد آنها حرف هایی وجود داردو اگر به اموال نامشروع رسیدیم ولو فرد مورد نظر اکنون مسئولیت نداشته باشند اموالشان را به دولت بازمی گردانیم و اگر تخلفی شده باشد قوه قضاییه موظف است رسیدگی کند.

وی ادامه داد: مسئله اصلی ما این است که در رابطه با این موضوع باید حساب پس دهند و این یک تصفیه درونی در مسئولان می شود. ما در خطاها حتی در گذشته، کوچکترین اغماضی نخواهیم داشت. بسیاری از کسانی که از شفاف کردن زندگی خود واهمه دارند، از این قانون نگران شدند.

پژمانفر ابراز کرد: امروز مردم ما از بی عدالتی ناراضی هستند و مظاهر ناعدالتی را می بینند و این ناعدالتی ها باید ابتدا در مسئولان ما خشکیده شود. در همین راستا باید برخورد جدی داشته باشیم تا کسی در دوران مسئولیتش اموالش زیاد نشود و عقیده داریم هرکسی حتی ۶ ماه مسئول بوده و به اموال رسیده باشد، باید جوابگو باشد.

وی افزود: بعد از تعطیلات فروردین این موضوع را مطرح می کنیم. اطمینان داریم این طرح در جامعه باعث امید بخشی و جلوگیری از فساد می شود. کسی که پایش را در مسیر نامشروع می گذارد باید احساس ناامنی کند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: این طرح مخالفان و موافقان جدی دارد و تعدادی از نمایندگان که این طرح را امضا نکردند به شدت نسبت به آن مخالف هستند. ما در نظر داریم این طرح در زمان رای گیری علنی باشد تا مردم بدانند اگر در تاییدش به حد نصاب نرسید، مشخص شود کسانی که امضا کرده اند ولی رای نداده اند چه کسانی هستند. البته طبق آیین نامه رای باید مخفی باشد اما اگر نمایندگان بخواهند علنی باشد باید آن را مطرح کنند.

وی بیان کرد: این طرح ارزش اتفاق افتادن در جامعه را دارد و جوانان ما وقتی تاریخ را بخوانند و این طرح را ببینند به آن افتخار می کنند.

پژمانفر خاطرنشان کرد: از روز اولی که پا به این عرصه گذاشتم این را حس کردم که من وکیلم و سعی کرده ام دائما در معرض درسترسی موکلینم باشم این ادعا را می کنم که هرکسی با پژمانفر تماس گرفته جوابگویش بوده ام.

وی ادامه داد: نیمی از ماه را در مشهد هستم و دیدارهای مردمی دارم. در سال گذشته ۶۴ ملاقات عمومی داشتم وبیش از ۷۰ درصد مسائل را سعی کرده ایم به نتیجه برسانیم. هیچ تشکل و رسانه ای نبوده که من را دعوت کند و قبول نکرده باشم مگر اینکه تداخل زمانی داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه من حافظ منافع مردم هستم و در رابطه با حقوق مردم با هیچ مدیری رودروایسی ندارم افزود: ۱۳ کارگروه از خانواده تا کشاورزی در دفترم برای رسیدگی به کارهای مردم راه اندازی کرده ایم و در صحن علنی مجلس در رابطه با سپرده گذاران تهدید به تحصن کردم.