سعید موتمنی  درباره وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: در بازار خودرو‌های داخلی روند قیمتی رو به پایین سیر می‌کند و نسبت به هفته‌های گذشته تقریبا به تعادل رسیده شده است.

وی با بیان اینکه قیمت‌ها به تعادل رسیده اما، همچنان دو نرخی در بازار وجود دارد افزود: به دلیل توقف درعرضه به وجود می‌آید بازار دچار دونرخی می‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تاکید کرد: افزایش قیمتی که طی هفته‌های گذشته در بازار به وجود آمد به دلیل کم بودن عرضه‌ها بوده است.

موتمنی درباره بازار خودرو‌های خارجی نیز گفت: بازار خودرو‌های خارجی آشفته است و خودرو‌های خارجی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان زیر قیمت کارخانه به فروش می‌رسند.

وی درباره دلیل این اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه بیان کرد: افرادی که قبلا خودرو‌ها را در انبار نگه داشتند به بازار عرضه کرده و درحال فروش آن‌ها هستند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروادامه داد: این افراد خودرو‌ها را با دلار ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی و قبل از افزایش تعرفه وارد کردند و در حال حاضر آن‌ها را به قیمت روز و با سود ۷۰ تا ۸۰ میلیونی می‌فروشند و برایشان به صرفه است.

موتمنی درباره پیش بینی بازار خودروی خارجی گفت: در حال حاضر تقاضا در بازار کم است و از طرفی عرضه هم به آن صورت وجود ندارد و خودرو‌هایی که در بازار وجود دارد از واردات قبلی است.