از ساعت ابتدایی صبح امروز مردم تهران برای زیارت اهل قبور در آخرین پنج شنبه سال راهی بهشت زهرا شده اند. ترافیک مسیرهای منتهی به بهشت زهرا از ساعت ۵ صبح امروز آغاز شده و ماموران راهنمایی و رانندگی برای کنترل وضعیت در مسیر حضور دارند.

نقشه های ترافیکی نشان دهنده ترافیک در جاده قدیم قم و اتوبان بهشت زهراست. همچنین ورودی های بهشت زهرا نیز با ترافیک روبرو است. با این حال هنوز گره ترافیکی در این منطقه گزارش نشده و ماموران راهنمایی و رانندگی در تلاش هستند.

گفتنی است که شرکت مترو تهران نیز برای سهولت دسترسی شهروندان به بهشت زهرا خط یک متروی تهران را امروز رایگان اعلام کرده است.