ساعت ۲۲:۱۰ شب گذشته، جسد زنی حدودا ۳۵ ساله در منطقه سعادت‌آباد زیر پل ولایت توسط کلانتری منطقه، کشف می‌شود.

براساس شواهد موجود؛ این زن که به احتمال زیاد کارتون‌خواب بوده و در پرده توری سفیدرنگی پیچیده شده بود، حدود ۴ الی ۷ روز پیش فوت شده و جسدش به شدت فساد نعشی پیدا کرده بود.

براساس دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت، پرونده ای در این زمینه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تشکیل شد و جسد که هیچ آثار جراحت و یا شیار گردنی روی بدن نداشت، برای تعیین علت اصلی فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.