در جریان استیضاح محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس ادعایی مطرح کرد که برخلاف واقعیت است. او گفت: شما محصولات تراریخته‌ای را وارد کشور کردید که در کشورهای خودشان مصرفشان ممنوع است.

ادعای این نماینده مجلس در شرایطی است که  براساس مقررات وزارت جهاد کشاورزی، در دوره حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محصول تراریخته تنها در صورتی مجوز واردات دریافت می‌کند که دارای سه شرط زیر باشند:

۱- در کشور تولیدکننده و صادرکننده دارای مجوز مصرف باشد.

۲- علاوه بر این باید در دو کشور اروپایی یا ژاپن، استرالیا و کشورهای پیشرفته مجوز مصرف داشته باشد.

۴- ارزیابی‌های ایمنی آنها انجام شده و در اتاق تهاتر ایمنی زیستی ثبت شده باشد.

همچنین براساس جدیدترین آمارهای بین‌المللی همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، کشورهای دارنده بزرگ‌ترین بازار مصرف و تولید محصولات ارگانیک در جهان همچون آرژانتین، امریکا، استرالیا، اسپانیا و چین از کشورهای بزرگ تولیدکننده محصولات تراریخته نیز هستند.