شجاع خلیل زاده با دریافت کارت زرد در دیدار مقابل الوصل امارات دو کارته شد و بازی آینده برابر نسف قارشی ازبکستان را از دست داد.

مدافع پرسپولیس در بازی با نسف قارشی کارت دریافت کرده بود و بدین ترتیب اولین غایب سرخپوشان در بازی سیزدهم فروردین ماه سال آینده خواهد بود.