امیرحسین قاضی زاده در ابتدای جلسه نوبت بعدازظهر (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی به تشریح زمان‌بندی موافقان و مخالفان استیضاح مدت زمان در اختیار وزیر و همچنین ترکیب نمایندگان موافق و مخالافت توضحاتی ارائه کرد.

نماینده مردم فریمان ادامه داد: آقایان علیرضا بیگی نادر قاضی پور، احد آزادی خواه، محمدقسیم عثمانی، داریوش اسماعیلی و مرادی به عنوان موافقان استیضاح یک ساعت و نیم فرصت بیان نظرات و دیدگاه‌هایشان در خصوص استیضاح عباس آخوندی را دارند.

وی ادامه داد: پس از سخنان وزیر راه و شهرسازی و مخالفان استیضاح که در مجموع دو ساعت زمان در اختیارشان است، آقایان احمد امیرآبادی و محمدعلی وکیلی نمایندگان قم و تهران نظراتشان در خصوص استیضاح بیان خواهند کرد.

قاضی پور اظهار کرد: طبق زمان بندی مشخص شده وزیر می تواند نیم ساعت از وقت خود را به پایان سخنان موافقان استیضاح اختصاص دهد و بخشی از وقت خود را بین دو نماینده مخالف استیضاح تقسیم کند.