روزبه کردونی افزود: بیانات آقای حسنوند بیش از همه توهین به جامعه رسانه‌ای و خبری کشور است. دوران این برداشت و نگاه که خبرنگاران قابل خرید هستند، مدتهاست در سیستم اجرایی  به پایان رسیده است.

وی کل اعتبارات روابط عمومی وزارت‌خانه را در یک سال به مراتب کمتر از رقمی دانست که این نماینده از آن حرف زده است.

کردونی اظهار امیدواری کرد که در عرصه سیاست به ویژه در جریان استیضاح، اخلاق، ادب و انصاف و تقیدهای دینی فدا نشود.

امروز فریدون حسنوند، در بخشی از نطق استیضاح ربیعی گفت: با دو میلیارد بودجه دوستان خود را در روابط عمومی بسیج کردید که در مسئله استیضاح بر دهان رسانه‌ها ققل بزنند.