النشره گزارش داد، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در پاسخ به سوالی درباره این عقیده عمومی بین مردم عراق از جمله طرفداران جریان صدر که "انتخابات بی‌فایده است"، خواستار مشارکت شهروندان عراقی در انتخابات پارلمانی این کشور که قرار است ماه مه برگزار شود، شد تا با این اقدام عراق را از فساد نجات دهند.

وی در ادامه افزود: ما در حال ارزیابی راهکارها هستیم و در کنار مردم عراق برای ممانعت از تکرار اشتباهات گذشته می‌ایستیم؛ ما از ملت عراق می‌خواهیم که کشور را در دست افراد فاسد رها نکنند، بلکه با رای‌های خود تلاش کنند تا عراق از دست این افراد رهایی یابد.