دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد ثلاث در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی و با حضور مستشاران وی آغاز شد.

 

 در جلسه روز گذشته نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه محمد ثلاث را قرائت و خواستار مجازات اشد برای وی شد.

 

محمد ثلاث نیز در دفاعیات خود قتل سه مامور نیروی انتظامی را پذیرفت.

 

قرار است در جلسه امروز آخرین دفاعیات متهم اخذ شود.

 

طبق قانون، قضات رسیدگی کننده پس از ختم دادرسی یک هفته فرصت دارند نسبت به صدور حکم اقدام کنند.