علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، عملکرد وزارت کار در سالی که گذشت را مورد ارزیابی قرار داد و درباره تحقق اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه، اظهار کرد: معتقدم وقتی تحت شرایط سیاسی به یکباره سه وزارتخانه را با هم ادغام می‌کنیم، طبعا کسی که در راس امور قرار می‌گیرد، بیشترین فشار را تحمل می‌کند.

وی ادامه داد: وزارت کار از ادغام سه وزارتخانه تعاون، رفاه و امور اجتماعی تشکیل شده و در زمان ادغام این تفکر مطرح بود که تعاون کار ایجاد می‌کند و کار به رفاه منجر می‌شود.

این کارشناس بازار کار افزود: ممکن است ادغام وزارت کار از این جهت که سه دستگاه بزرگ تحت اختیار وزیر آن قرار می‌گیرد راضی‌کننده باشد ولی وزیری که از بدو ادغام مدیریت وزارتخانه را برعهده گرفته، هرقدر تلاش کند امکانپذیر نیست که به همه اهداف و سیاست‌هایی که در روز اول ارائه کرده است، دست یابد.

سیارمه تاکید کرد: در چنین دستگاه عریض و طویلی باید ببینیم چنددرصد برنامه‌هایی که وزیر کار پیشنهاد کرده، محقق شده و چه میزان از طرح‌ها جنبه عملیاتی به خود گرفته است؟

وی متذکر شد: سقوط یک هواپیما یا آتش گرفتن یک کشتی به وزیر کار مربوط می‌شود، تنها به این دلیل که کشتی به شرکت شستا و شستا به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و شرکت هواپیمایی به صندوق بازنشستگی کشور واگذار شده است.طبعا وزیری که درگیر چنین مسایل حاشیه‌ای است آیا می‌تواند به کار اصلی خود که روابط کار است بپرازد؟

این کارشناس بازار کار درعین حال مهمترین وظیفه وزارت کار را نظارت و برنامه‌ریزی در زمینه روابط کار میان کارگر و کارفرما دانست و گفت: حجم مسایل و کارها در وزارت کار بالا و سنگین است و باید به شکلی جداگانه دنبال شود. یکی از علل عدم تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت کار این است که حجم کار خارج از تعریفی است که برای وزارت کار دیده شده است.

وی ادامه داد: در تمام دنیا صنعت پویای حمل و نقل اصلی‌ترین زیرساخت توسعه شناخته می‌شود. بسیاری از کشورها دارای دو وزارت حمل و نقل هستند، نظیر هندوستان که یک وزارتخانه حمل و نقل ریلی هم دارد و یا انگلیس که اقتصاد آن خصوصی است، دریانوردی و اقتصاد دریا از گذشته برایش اهمیت داشته و در همین راستا وزارت دریاداری را تعریف کرده است ولی متاسفانه در کشور ما به اسم خصوصی‌سازی وزارتخانه‌ها ادغام می‌شوند بدون آنکه زیرساختهای خصوصی سازی به معنای واقعی شکل گرفته باشد.