احمد مسجدجامعی صبح امروز در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به افزایش عوارض، گفت: این روزها درباره افزایش تعرفه‌های شهرداری زیاد صحبت می‌شود و آن را به مصوبات شورا نسبت می‌دهند. در حالیکه چنین چیزی نیست و حتی مربوط به امسال و یا شهر تهران هم نیست.

وی با بیان اینکه هیات دولت درسال ۹۵ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن بهای اراضی ساختمان برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌ها مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری از ابتدای سال ۹۵ معادل ۱۰۰ درصد ارزش معاملاتی املاک در سال ۹۳ تعیین می‌شود، گفت: عوارضی که شهرداری از شهروندان دریافت می‌کند بر اساس اسناد فرادستی و مصوبات دولت است و این ربطی به شورا ندارد.

وی افزود: دولت در سال ۹۵، ۱۰۰ درصد و در سال ۹۶، ۸۵ درصد ارزش معاملاتی را افزایش داده است و این مصوبه ربطی به شهرداری و شورا ندارد.

وی افزود: شورای جدید هیچ اقدامی در راستای افزایش نرخ عوارض انجام نداده که حالا در برخی خبرها منشأ افزایش قیمت اعلام می‌شود و شهرداری تنها مجری مصوبات دولت است.