روزنامه عبری زبان "اسرائیل الیوم" نوشت، پیش‌بینی می‌شود که تل‌آویو از دور رقابت‌ها برای کسب کرسی در شورای امنیت وابسته به سازمان ملل به دلیل شانس اندک اسرائیل برای موفقیت در این زمینه عقب بکشد.

به نوشته این روزنامه عبری زبان در حال حاضر رژیم صهیونیستی با دو کشور آلمان و بلژیک برای کسب کرسی در شورای امنیت با یکدیگر رقابت می‌کند.

اسرائیل الیوم در ادامه نوشت، تلاش‌های دیپلماتیک نمایندگان اسرائیل در درخواست از دو کشور رقیب (آلمان و بلژیک) برای خروج از رقابت ناکام ماندند.

این روزنامه عبری زبان در ادامه نوشت، هر طرفی برای پیروزی در این رقابت باید دو سوم آراء را در مجمع عمومی سازمان ملل کسب کنند و اسرائیل از اکثریت مخالف با خود در این مجمع متضرر می‌شود.

اسرائیل الیوم در ادامه تاکید کرد، اسرائیل تا این لحظه عقب‌نشینی خود از دور رقابت‌ها را اعلام نکرده اما موضعگیری وزارت خارجه ‌آن است که با توجه به فرصت‌های اندک و ضعیف اسرائیل برای پیروزی ، بهتر است از این رقابت عقب نشینی کند.