محمدحسین فرهنگی در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی هیات رییسه را قرائت کرد.

بنابر اعلام این عضو هیات رییسه مجلس، طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات و طرح جامع پذیرش آموزش وکالت اعلام وصول شد.