عضو شورای شهر تهران با تشریح وضعیت نامناسب اداره شهر تهران به دلیل مشکلات ناشی از «برنامه‌های غیرعلمی دوره گذشته مدیریت شهری» گفت: بسیاری از کسانی که این روزها توان‌شان را برای مقابله با شهردار و شورای شهر گذاشته‌اند می‌دانند که چه بر سر تهران آمده است و تازه آقای شهردار بخش کوچکی از آن را در شورا توضیح دادند که می‌بینیم همان هم تحمل نشده است. خلیل‌آبادی جریان‌های سیاسی غیرهمسو با مدیریت شهری تهران را به اخلاق‌مداری سیاسی دعوت کرد. او گفت: «بهتر است همه به نظر و انتخاب مردم احترام بگذارند و هر روز بحران جدیدی ایجاد نکنند.»

حسن خلیل‌آبادی،  گفت: از توجه دادستان تهران به لزوم حفظ شعایر دینی تشکر می‌کنم. اما انتظار می‌رود همان‌طور که ایشان به رعایت شؤون دینی حساسیت دارند به سایر مشکلات و پرونده‌های مدیریت شهری تهران در سال‌های گذشته هم به همین سرعت واکنش نشان دهند.