تیم ملی امید ایران هنوز سرمربی ندارد و در این شرایط کی روش اخیرا به عنوان نماینده ایران در اجلاس مربیان تیم های امید در کنفدراسیون فوتبال آسیا حاضر شده است. این حضور شایعات اخیرا درباره دخالت کی روش در انتخاب مربی تیم امید را تائید می کند. در قرارداد این مربی ذکر شده که باید روی انتخاب مربیان تیم های پایه نظارت داشته باشد و به نظر می رسد او در انتخاب سرمربی تیم ملی امید حساس تر است.