رویترز گزارش داد، مراد صابونجو، سردبیر روزنامه اپوزیسیون جمهوریت و احمد شیک به طور موقت آزاد شدند.

با این حال، وکیل روزنامه جمهوریت اعلام کرد که آکین آتالای، روزنامه نگار دیگر تا روز برگزاری جلسه دیگر دادگاه در ۱۶ ماه مارس دوباره به بازداشتگاه برگردانده شد.

این روزنامه‌نگاران اتهامات وارده مبنی بر ارتباط با فتح‌الله گولن که از سوی مقامات آنکارا متهم به طراحی کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ است را رد می‌کنند.

دادستانی به دنبال حبس این روزنامه‌نگار تا ۴۳ سال است.

سازمان عفو بین‌الملل در پیامی در توئیتر اعلام کرد که این حکم با تاخیر بسیار صادر شده است.

این سازمان در ادامه خواستار آزادی تمام روزنامه‌نگاران شد.

صابونجو بعد از آزادی اعلام کرد که من خوشحال نیستم زیرا حضور عده‌ای از خبرنگاران بازداشت هستند.