به گزارش المیادین، بر این اساس، نیروهای الحشدالشعبی از حقوق و مزایایی برابر با نیروهای ارتشی برخوردار و قوانین خدمت نظامی بر آنها اعمال خواهد شد و همچنین نیروهای آن نیز در دانشکده‌ها و موسسات نظامی پذیرفته می‌شوند.

این حکم از چند وقت پیش امضا شده بود و اکنون دو ماه قبل از انتخابات آتی مجلس عراق ارائه شد.

الحشد الشعبی مورد حمایت اکثریت مردم شیعه در عراق است و انتظار می‌رود که در آرای انتخابات نیز تاثیر گذار باشد.

پارلمان عراق در سال ۲۰۱۶ قانونی را تصویب کرد که به واسطه آن حشد الشعبی به یکی از ارگان‌های رسمی دولت تبدیل شود و مستقیما از نخست وزیر دستور بگیرد.